Miscanthus - Karakteristike

Izvor čiste energije

Temelljna istraživanja provedena na miskantusu u Europi i SAD dokazala su da njegovo sagorevanje osigurava ekonomično grejanje i struju. Osim za proizvodnju čiste energije, može se koristiti i za izolaciju kuća, izgradnju i u mnoge druge svrhe. Njegovo uzgajanje ne zahteva puno đubrenja niti korištenje hemikalija . Miskantus ne crpi puno vode iz tla. Kada ga posadite, možete ga koristiti dugi niz godina, jer daje rod 20 godina bez ponovne sadnje. Njegovo jeftino uzgajanje, brz rast i visok prinos u biomasi čine ga sve popularnijim biogorivom u većem delu sveta, a od nedavno se ova biljka uzgaja i u Europi.

Jeftino grejanje

Miskantus je najučinkovitije, najčišće i najjeftinije gorivo na svetu. Može se koristiti u obliku sečke ili briketa. Po jednom hektaru biljka daje 20-40 tona uroda koji se koristi najčešće za briketiranje. Biljka se presa u brikete bez ikakvog lepila i ima izrazito visoku toplotnu energiju. Sadrži samo 15% vlage i pri izgaranju oslobađa 0% ugljen monoksida. U Evropi već postoje ustanove (dječji vrtići, škole) koje koriste miskantus za jeftino i ekološko grijanje.

Učinkovito bio-gorivo

Miskantus se pokazao kao izuzetan energent. Daje više biomase od bilo kojeg drugog useva s izuzetkom šećerne trske, ali se za razliku od nje može uzgajati na širem prostoru. U poređenju sa kukuruzom, prinosi više biomase i više etanola. Tipičan hektar kukuruza daje 19 tona biomase i 1890 galona etanolskog goriva. S druge strane, miskantus proizvodi 40 tona biomase i 8125 galona etanola. Po učinkovitosti nadmašuje uljanu repicu, najrašireniji biljni energent u Europi. Kod uljane je repice odnos između energije koja se uloži u uzgajanje i dobivene energije je 1:2, a kod miskantusa je fantastičnih 1:15! Po proračunima njemačkih znanstvenika, poljoprivrednik od jednog hektara miskantusa može svake godine dobiti količinu goriva koja odgovara 8.000 litara lož-ulja.

Nizak sadržaj pepela

Miscanthus×giganteus ima neto kalorijsku vrednost po suvoj osnovi od 17 MJ/kg sa 2,7% sadržaja pepela. Energetska vrednost 20 t suve materije miskantus od 15 % vlaznosti nakon zetve po hektaru bila bi ekvivalentna energetskoj vrednosti od 8 t uglja.

Miskantus emituje 7,5 puta manju količinu CO2 po kWh proizvedene struje u poređenju sa ugljem. Toplotna vrednost slame miskantusa je oko 17 MJ/kg. Karakteristike sagorevanja miskantusa su povoljnije u poređenju sa slamom strnih žita, a slične su karakteristikama sagorevanja šumskog drveća. Miskantus ima najveći energetski prinos po hektaru 204 GJ/ha, viši od vrbe i topole (168 GJ/ha), biodizel od zrna uljanih biljaka (27 GJ/ha) ili etanol od skrobne ili šećerne biomase (14-114 GJ/ha). Prinos slame miskantusa se lagano povećava do 4. godine, dok kasnije tokom narednih 15 godina prinos prebacuje 20 t/ha sa optimalnom agrotehnikom i mnogo više.

Primer

Za potrebe naselja od npr. 15.000 stanovnika potrebno je zasaditi oko 7 - 8 hektara što je ulaganje od 12.000-13.000 eura dok ona donosi  cist dohodak 6.400 eura tj 800 do 900 eura po hektaru. (kalkulacija se odnosi na teritoriju EU). Biljke po hektaru daju 20-40 tona ploda koji se najviše koristi za briketiranje/peletiranje a briketi imaju izrazito visoku toplotnu energiju. Jedan hektar zasadene biljke daje briketa/peleta za 7 - 8 stanova a količina oslobodenog ugljen monoksida je – nula!

Brojne prednosti miskantusa:

  • lako uzgajanje i održavanje
  • mala potreba za đubrenjem
  • ekološka biljka, ne zahteva prskanje
  • niska potrošnja vode
  • neškodljiv za okolinu
  • ima nizak nivo ugljen monoksida
  • nije invazivan
  • povećava biodiverzitet
  • obnavlja tlo na kojem raste
  • ima pristupačnu cenu
Pročitajte izveštaj insistuta za podunavski miskantus: Izveštaj