Miscanthus Giganteus

Opšte informacije


Miscanthus x Giganteus predstavlja višegodišnu C4-travu i dostiže visinu do 4 m. Izdanci izumiru u toku zime. Poreklom je iz Azije.
Video o miskantusu se može naći pod Video materijal na našem sajtu.


- Dvogodišnja faza etabliranja

- Nakon toga 15-godišnja glavna i do 10godišnja faza naknadne upotrebe – manje zahtevno u toku navedenog perioda (LowInput-biljka);đubrenje, navodnjavanje, troškovi žetve

 - 2,23kg Miscanthus sa 14% vode odgovaraju grejnoj vrednosti 1l lož ulje ekstra lako

 

Zemlja i klima

Prohtevi miskantusa se mogu uporediti sa prohtevima kukuruza. U toku vegetacije je potrebno obezbediti dovoljno snabdevanje vodom, ali ne sme stajati u ustajaloj vodi.


Glavna formula: dobra podloga za kukuruz = dobra podloga za miskantus

 Kod nas kultivirana u određenim klimatskim regionima, posebno u (zrnastim) kukuruznim mestima sa merom od 60 donosi dobar prinos.

 Humozne zemlje sa dobrim navodnjavanjem, ne odgovaraju teške zemlje i takve koje su guste – zemlja treba da bude vlažna ali do oko 1mdubine – ne sme da bude preterano mokra;pH-vrednost 5-8 korov ne treba da igra neku dominantnu ulogu; 700-900mm vlage kod dobre raspodele u toku vegitacionog perioda, opada prinos kod manje vlage, glavni period rasta juni – avgusta;

 Letnje suva mesta se ne preporučuju, godišnja prosečna temperatura treba da prelazi 7 °C, bolje 8°C. Preko 700m visine vode problematično, takodje i snežna mesta. Niže temperature utiču negativno na mladi razvoj. Nepodobna mesta; kasni mrazevi, hladni predeli, predeli sa ranim mrazevima. Listovi mladih izdanaka umiru na temperaturama ispod 5°C, za dobro prezimljavanje Rhizoma, od prednosti je zatvoreni snežni pokrivač.

Priprema

Po mogućstvu bi korov trebalo smanjiti prethodnim usevima. Pre obrade zemljište treba poprskati herbicidom za uništavanje korova. Na taj način će dalje mere za zaštitu biljke biti redukovane na minimum. Nakon toga orati na dubini od 20 cm, kod teških zemljišta dodatno pripremiti sa drljačom.

Ne obrađivati velike organske mase iz predkulture; oslobađajući kiseonik usporava sazrevanje u jesen – jednogodišnje Miscanthus biljke počinju vrlo kasno sa ustovarištenjem hranjivih materija u Rhizome – mrazna rezistencija nije više dovoljno obezbeđena

Biljni materijal

 Rhizomi su od 6-13cm dugački i imaju 3 ali još bolje 5 izgrađenih očiju, obratiti pažnju da zdravo, čvrsto tkivo, posečena i naprsla mesta treba da imaju belkasto-svetle boje

Sađenje

Sadnja rizoma u proleće (mart-maj), 1-1,3 rizoma/m2
Dubina sadnje: 5 cm na mekim zemljištima, 1-6 cm na teškim zemljištima.
Sadnja bi trebalo da usledi neposredno nakon dobijanja rizoma kako bi se izbeglo sušenje rizoma. Vlažno lagerovanje u hladnjači produžava trajnost. Sadnja Miskantusa u našoj video sekciji Sadnja Miskantusa.

Optimalna temperatura zemlje je 10°; pri preranom sađenju, postoji mogućnost kasnog mraza, pri prekasnom sađenju, prolećna suša; širina sađenja 1x1m=10.000 biljki/ha. U pogledu žetve, trebale bi površine  biti pravougaone i trebalo bi sa teškim ćetvenim mašinama biti lako pristupne. Nepovoljna mesta se teže žanju i time su povezana sa većim troškovima povezano mašinama.

Rizomi se postavljaju na dubinu od 8cm;

Sađenje najbolje sa starom mašinom za sađenje krompira;

Šaht za izbacivanje kroz polokal cev sa najmanje 15-20cm prečnikom  zameniti;

Važni su koturovi postavljanja na mašini za postavljanje, dodatno površinu poravnati;

Zaliti;

 Nega i zaštita bilja

 1.godina suzbijanje korova

 2.godina eventualno suzbijanje korova

 Od 3.godinećetva i moguće đubrenje

 Za suzbijanje korova dozvoljeno je „Callisto“ i „Hormony“, alternativno je dozvoljeno čišćenje i okopavanje (podesiti minimalni napon)

 Eventualno oboljenja sa štetočinama je najmanje poznato, dokazane su infekcije Fusarium-om ssp,  sa simptomima trulenja, umanjuju mogučnost ponovnog nicanja biljke; umnajneno stvaranje Rhizom-a; novo je napadanje brašnjavog otapanja (USA) sa virusom (Engleska);

Đubrenje

U prvoj godini (= godina sadnje) ne treba đubriti (opasnost od mržnjenja), u drugoj godini i u narednim godinama: N=10-40, P2O5=10-30, K2O=10-50, osoka podstiče ponovno klijanje, ali oprezno sa osokom ako je zemljište prekriveno tepihom lišća. Pri energetskom korišćenju, pepeo vraća oduzete hranljive sastojke nazad.

Od M IX veći deo primnjenoh hranjivih materija i izgrađenih asimilata ostaju u Rhizomim-a; opale liske ostaju na polju; Usled nedostatka semena i stvaranja ploda vrlo mala potreba hranjivih materija;N-đubrenje najpre od 2.godine, na dobroj zemlji bi od 8.-9.godine; Đubrenje neposredno posle žetve (IV-V); moguća vožnja po polju sa raspršivačem đubriva; kalijum: površinski pepelom tek nakon 6-7 godina, nakon toga povećava kali-đubrenje čvrstoću stabljike; gruba i cikl.leteći pepeo treba ponoviti;N-đubrenje umanjeno;najčešće sa 60kgN/ha iskorišćen je potencijal (miner.đubrenje);

 Sa 100200mm kišnjenjem može se povećati TM-prinos za oko 3000-6000kg/ha, kod količine preko 700mm najčešće nerentabilno, nakon duže suše dolazi do prekida rasta sa delim.opadanjem lišća; rast zavisi od količine vlažnosti i raspodelom iste do M IX; mehaničko suzbijanje korova najčešće plevanjem 3 x između redova biljaka.

Suzbijanje korova


Miskantus je u prvoj godini, i delimično u drugoj slabo konkurentan i zahteva suzbijanje korova. Hemijsko suzbijanje sledi nakon sadnje. U proleće druge godine – ukoliko je potrebno – obaviti poslednje suzbijanje korova.

Bolesti / štetočine

Do sada bez značaja.

Trajanje korišćenja, plodnost

Višegodišnja kultura, koja se može koristiti do 20 godina. Nakon intenziviranja zelenila može doći do problema zbog viška hranljivih materija. (nekontrolisani povratak hranljivih sastojaka).

 Etabliranje˜2  vegetaciona perioda

 Glavna faza korišćenja ˜15 vegetacionih perioda

 Glavna faza korišćenja0-10 vegetacionih perioda

 3.godina  po prvi put prinos. Prinos oko 3m visok. 6.-7.godina maksimum prinosa;od 7.godine konstantni nivo kod prinosa;

 Skladištenja

 Desi se kada prerano padne sneg – ukoliko lišće još nije opalo; u još mladim inventaru mogu se nakon odmrzavanja ponovo podići; kod starijih inventara lome se grančice na 40-50cm iznad zemlje; lišćenen može u jako skladištenom inventaru otpasti;

 Sazrevanje

 Od E IX skladištenje rezervnih delova u Rhizom-sistem, posebno IX-X;

 Prinos

 Prinos suve mase (TM-prinosi)

 2.godina 5.000-7.000kg/ha

 3.godina i naredne gosine 13.000-20.000kg/ha

 Kod 14% sadržaja vode može se računati na prosečnu količinu prinosa od 19.000kg/ha

 (zrnasto kukuruzne površine), 1 atro tona odgovara 10m3 skladištenom materijalu

Žetva

U prvoj godini nema žetve. U drugoj godini treba po mogućnosti kasno požnjeti, ali pre ponovnog klijanja (mart / april) pri vlažnosti ispod 20%. Žetva se obavlja u zavisnosti od potrebe. Berač za kukuruz i presa za baliranje funkcionišu bez problema. Prinosi iznose, u zavisnosti od lokacije, od 15 do 25 t TM/ha.

Maks.moguć prinos suve mase; Žetva pre nastupanja zime, prinos ima vlagu od ˜50%, žetva od od A IX – A V se probio (15-20% umanjen prinos), optimalno 1 nedelja sunca pre žetve – sadržaj vode po mogućstvu niže (14-20%)

Za kritični sadržaj vode važe 20% vlage – odavde treba računati sa stvaranjem buđi; merodavno je da ima dovoljno materijala; visina sečenja 10-15cm;skladišteni inventar popreko seći;

 Razrešavanje inventara

 Po mogućstvu neposredno nakon poslednje žetve obraditi sa dubokim kopačem, nakon toga frezovati Rhizom-e – vodi najvećim delom ka nodumiranju usled isušenja pri dužini od 20-40 cm sa Round-up poprskati; kasnije punktualno obraditi (2.-4.godina);1.regularna kultura u jeseni.

Upotreba


    Energija: sagorevanje, gasifikacija, topljenje,  držanje životinja: prostirka
    Građevinska industrija: ramovi za prozore i vrata, laki beton, malter, košuljica, izolacija i
    pokrivanje krovova
    Automobilska industrija: volani, laki delovi za kamione, vezivna ulja
    Industrija celuloze: papir, karton, ambalaža
    Hortikultura: zamena treseta, saksije

 Energija Miskantus
1kg à 4,9kWh = 17,5MJ;
20t à 98.000kWh = 350GJ
2,1 kg miskantusa zamenjuje dakle 1 litru lož-ulja tj. 2,4 kg zamenjuju 1 kg lož-ulja. U zavisnosti od delovanja grejnog sistema, može se na taj način nadoknaditi 5000-8000 litara lož-ulja po hektaru.